top of page

Προϊόντα & Υπηρεσίες

press.png

Η Εταιρία μας

Η Τυποργάνωση ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό το σχεδιασμό παραγωγής επιχειρησιακών εντύπων.

Το ευρύ φάσμα των εκτυπώσεων που καλύπτουμε και η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει, μας έχουν καθιερώσει στις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας.

Αναλαμβάνουμε τα έντυπα από τη αρχική σχεδίαση έως και την παράδοση αυτών, καλύπτοντας με υπευθυνότητα όλα τα στάδια παραγωγής, έχοντας ως αρχή την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, επενδύοντας καθημερινά στους ανθρώπους μας και στις συνεργασίες μας.

62

Εξειδικευμένοι υπάλληλοι

5400+

Παραγγελίες το έτος

3450+

Τόνοι χαρτί ανά έτος

3500+

Ικανοποιημένοι Πελάτες

Η Κουλτούρα μας

  • Επικεντρωνόμαστε στην προσέλκυση στελεχών με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρίας.

  • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και την εκμάθηση εστιάζοντας στην καινοτομία.

  • Αναγνωρίζουμε την σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής του προσωπικού μας.

  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες όλων μας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, παράλληλα με την δημόσια εικόνα της εταιρίας μας.

  • Εφαρμόζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας και βοηθούμε τους πελάτες μας να επιτύχουν και να υπερβούν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

original_heidelberg2.jpg

Η Ιστορία μας

Αναβάθμιση εξοπλισμού ψηφιακής εκτύπωσης

Νέα επένδυση σε εξοπλισμό ψηφιακής εκτύπωσης ρολού (laser), αυξάνοντας την παραγωγική μας δυνατότητα κατά 50% στις εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων. (ΟΚΤ 2019)

Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος

Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος με την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). (ΙΑΝ 2021)

Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρία προχώρησε στην ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για την διαχείριση των ευθυνών και των υποχρεώσεών της απέναντι στο περιβάλλον και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (νομοθεσία, πελάτες, καταναλωτές), και έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά ISO 14001. (ΟΚΤ 2019)

Πιστοποίηση GDPR 

Πιστοποίηση στα πλαίσια εναρμονισμού με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων.

(ΟΚΤ 2019)

Εμπλουτισμός με νέα προϊόντα

Ακολουθώντας τις νέες ανάγκες της αγοράς, η εταιρία προχώρησε σε νέες συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού για τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά και την παραγωγή νέων προϊόντων ασφαλείας και ειδικών λύσεων. (ΑΠΡ 2019)

Ασφάλεια πληροφοριών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εταιρεία και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, με πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. (ΜΑΙ 2017)

Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού

Επιπρόσθετη επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και υψηλής αυτοματοποίησης του τμήματος Finishing (ρολοκοπτική), υψηλότατης ακρίβειας και παραγωγικότητας, κατάλληλη για παραγωγή εντύπων ακριβείας (lottery slips, έντυπα Α4 Α5 κλπ). (ΝΟΕ 2016)

Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού

Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και των δυνατοτήτων παράδοσης με σημαντικές επενδύσεις σε νέο - εξαιρετικά αυτοματοποιημένο - εξοπλισμό για την υποστήριξη των εργασιών μας από την εκτύπωση έως το φινίρισμα (ΣΕΠ 2013)

Αναβάθμιση ψηφιακού κέντρου εκτυπώσεων

Αναβάθμιση της Μονάδας Ψηφιακής Εκτύπωσης για την ικανοποίηση των τρεχουσών απαιτήσεων των πελατών μας, ξεπερνώντας τις 400.000 σελίδες Α4 ενώ η καθημερινή διεκπεραίωση εφαρμογών direct mail φτάνει τις 200.000 εμφακελώσεις. (ΟΚΤ 2010)

Αναβάθμιση H/W και S/W

Επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος αναβάθμισης Hardware και Software βελτιώνοντας το χρόνο απόκρισης και την ασφάλεια των εργασιών μας. (ΟΚΤ 2014)

Πρώτη μας πιστοποίηση κατά ISO 9001

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης και διασφάλισης υπηρεσιών και προϊόντων η Τυποργάνωση προχώρησε στην πιστοποίηση των υπηρεσιών της σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς φορείς,
ολοκληρώνοντας έτσι την στρατηγική της για την συνεχή ανάπτυξη στον τομέα των γραφικών τεχνών. (ΑΠΡ 2009)

Αγορά σύγχρονου κυλινδρικού πιεστηρίου

Με την αγορά κυλινδρικού πιεστηρίου, η  παραγωγική δυναμική της εκτύπωσης offset ανέρχεται πλέον σε περίπου 6.000.000 σελίδες Α4 ανά ημέρα. (ΙΟΥΛ 2006)

Αλλαγή έδρας

Η εταιρία, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, καθετοποίησε την γραμμή παραγωγής και εγκαταστάθηκε σε νέους χώρους 2.500 m2 στις Αχαρνές Αττικής.  (ΣΕΠ 2004)

Μεταφορά εταιρίας στον Νέο Κόσμο

Μεταφορά της εταιρίας στο Nέο Kόσμο σε χώρο 600τμ. με νέες παραγωγικές δυνατότητες. (ΙΟΥΝ 1996)

Ανάπτυξη Συστήματων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρηματικής Συνέχειας και Υγείας / Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρία προχώρησε στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013), Επιχειρηματικής Συνέχειας (ISO 22301:2019) και Υγείας / Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018) βάσει των αρχών των προκείμενων προτύπων ISO. Η εταιρεία έλαβε τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. (ΜΑΡ 2024)

Ίδρυση Τυποργάνωσης

Η εταιρία ιδρύθηκε από 2 έμπειρα μέλη του χώρου των Γραφικών Τεχνών. Τον Κ. Αναστασόπουλο με εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων και τον Γ. Γκόρη με εμπειρία στο χώρο της Παραγωγής. (ΣΕΠ 1992)

prasinia-1920x900.jpg

Περιβάλλον & Ασφάλεια
Υγεία στην Εργασία

Η Τυποργάνωση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον περιβαλλοντικό αποτύπωμα της και έχει προβεί σε ενέργειες για τη μέτρηση και τη βελτίωσή του ενώ είναι διαπιστευμένη με το πρότυπο ISO 14001: 2015.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο FSC®, (Forest Stewardship Council®), FSC-C174019 (Κωδικός αδείας). Ο οργανισμός FSC® είναι αφιερωμένος στην προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών παγκοσμίως.
 

Επιλέγοντας ένα προϊόν με ετικέτα / πιστοποίηση FSC, υποστηρίζετε την υπεύθυνη διαχείριση των δασών του κόσμου. Η ετικέτα FSC® σημαίνει ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το προϊόν προέρχεται από καλά διαχειριζόμενες πηγές δασών με πιστοποίηση FSC® και / ή άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Η εταιρεία διασφαλίζει την εξασφάλιση της συνοχής των δραστηριοτήτων της με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με τη διατήρηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, θέτοντας την σωματική και ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων σε μέγιστη προτεραιότητα, μέσω της αποτροπής ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ελαχιστοποίηση των τυχών κινδύνων. Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη και τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Διαβάστε εδώ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Abstract Background

Ασφάλεια Πληροφοριών & Επιχειρησιακή Συνέχεια

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εταιρεία και για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και επιχειρησιακής συνέχειας, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, με πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη και τηρεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22301:2019 και ISO 27001:2013.

Διαβάστε εδώ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις συμμόρφωσης ISO, Security και GDPR δεν είναι απλώς κάποιες "απαιτούμενες" πιστοποιήσεις για εμάς, αλλά περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και λειτουργεί η επιχείρηση μέσα από ένα αυστηρό αλλά ευέλικτο πλαίσιο διαδικασιών, το οποίο ακολουθούν όλα τα τμήματα με μεγάλο σεβασμό και πειθαρχία. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος αμυντικός μηχανισμός για την προστασία της εταιρείας μας από κάθε είδους προβλέψιμες εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές.

ISO 45001
ISO 45001
FSC Certificate
FSC Certificate
ISO 22301
ISO 22301
ISO 14001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 27001
ISO 9001
ISO 9001

Πελάτες

Ενδεικτική λίστα πελατών που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και εμπιστεύονται την εταιρία μας, για τις επαγγελματικές, εμπορικές και διαφημιστικές τους εκστρατείες.

client logo.jpg

Γιατί Τυποργάνωση

Στην Τυποργάνωση απολαμβάνουμε να έχουμε χαρούμενους και ικανοποιημένους πελάτες και αυτό είναι ο οδηγός μας για όλες τις ενέργειές μας.

Κάθε παραγγελία, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, την χειριζόμαστε με τις ίδιες αρχές ευθύνης, πειθαρχίας και διαχείρισης έργου σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

 

Αυτή είναι η δέσμευσή μας η οποία και μας βοήθησε να αναπτυχθούμε από την ίδρυσή μας και να εδραιωθούμε στην αγορά.

bottom of page