ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Προϊόντα σε μορφή Συνεχείας, Φύλλου, Cut Set ή Ρoλού που κυμαίνονται από απλό χαρτί εκτυπωτή έως τις πλέον σύνθετες μορφές, ενώ παράλληλα παρέχουμε και την δυνατότητα διαχείρισης των εντύπων των πελατών μας (forms management) δημιουργώντας για λογαριασμό τους ανταποδοτικό πλεονέκτημα κόστους. Σε κάθε περίπτωση αναλύουμε τις ανάγκες των πελατών μας και δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που βασίζονται σε αυτές, βοηθώντας τους να βελτιστοποιούν τις κρίσιμες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

  • Τιμολόγια και Ειδοποιήσεις πληρωμών
  • Έντυπα Ιατρικών μονάδων
  • Έντυπα Ακριβείας (Lottery)
  • Αξιόγραφα
  • Εισιτήρια Συγκοινωνιών, Ακτοπλοΐας, Κινηματογράφων κτλ.
  • Δελτία Στοχευόμενων Πωλήσεων & Στατιστικών αναλύσεων (OMR)
  • Δελτία βιοχημικών εξετάσεων (OMR)
  • Έντυπα ταυτοποίησης με ενσωματωμένη μαγνητική πίστα ή RFID