ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η τεχνογνωσία μας στην στοχευόμενη αποστολή (Direct Mail) είναι το εργαλείο που βοηθά τους πελάτες μας να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αλλάζοντας την παραδοσιακή επιστολική επικοινωνία σε διαφημιστικό ταχυδρομείο, παράγοντας επικοινωνιακά αποτελέσματα πέρα από τα αναμενόμενα.

Με την μακρόχρονη εμπειρία μας, βοηθούμε τις εταιρίες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τους πιστούς και ενεργούς πελάτες τους με ιδιαίτερα προσαρμοσμένες επικοινωνιακά πρακτικές, που βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα και ολοκληρώνονται με την απευθείας επικοινωνία ή την μετάδοσή της μέσω του ταχυδρομείου.

Έχοντας ευέλικτη προσωπική εξυπηρέτηση και άκρως ανταγωνιστική δομή κόστους, προσφέρουμε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα δημιουργώντας για τους πελάτες μας τις προϋποθέσεις για άμεσες ενέργειες μάρκετινγκ.