ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας την ανάγκη να κατοχυρώσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μοναδικότητας των προϊόντων σας αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών σας, η Τυποργάνωση σας παρέχει την γνώση και τα καινοτόμα στοιχεία ασφαλείας που σας επιτρέπουν να διακρίνετε οποιαδήποτε παραβίαση. Συνδυασμός ορατών και αόρατων στοιχείων, καθώς και ειδικών πρώτων υλών με ιδιαίτερη επεξεργασία και αρχικά παραχαραγμένων στοιχείων σας, προσφέρουν πολύτιμη ασπίδα προστασίας.

Η εταιρία σας είναι μοναδική και λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες. Η μοναδικότητα αυτή προστατεύεται από κάθε κακόβουλο κανάλι διοχέτευσης σε όλο τον κόσμο με τις  λύσεις που θα σας προτείνουμε και θα δημιουργήσουμε μαζί για τον σκοπό αυτό.

Μερικά χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι:

  •     Μικροεκτύπωση (microprintng) με τυχαία λανθάνουσα σειρά ή χαρακτηριστικά
  •     Πολυεπίπεδα δάπεδα ασφαλείας
  •     Αόρατη, θερμοχρωμική και μαγνητική  μελάνη
  •     Schratch off
  •     Ολογραμματικές ταινίες 2 ή 3 επιπέδων ή συνδυαστικά.
  •     Συνδυαστικά όλα τα παραπάνω