ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DATA MANAGEMENT

DATA MANAGEMENT

Ολοκληρώνοντας την παροχή λύσεων end-to-end με στρατηγικές συνεργασίες, αναλαμβάνουμε την διαχείριση των δεδομένων των πελατών μας καθώς :

  • Διαχειρίζεται και συντηρεί τις Βάσεις Δεδομένων.
  • Δημιουργεί βάσεις δεδομένων σε Αρχιτεκτονικά Πρότυπα που προκύπτουν από τις ανάγκες των πελατών της.
  • Τυποποιεί και "καθαρίζει" τα δεδομένα (ταχυδομικούς κωδικούς, φύλο κτλ).
  • Ελέγχει την συμμόρφωση που προκύπτει από τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Εξάγει και διακινεί τα Δεδομένα με ασφαλή και μορφοποιημένο τρόπο.